XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP
Báo cáo chăm sóc khách hàng theo ngày
Báo cáo chăm sóc khách hàng theo ngày

 Hiển thị thông tin về tình hình CSKH theo ngày.

 Cho phép tùy chọn trạng thái khách hàng theo ngày: chưa xử lý, đã gửi demo, đã ký hợp đồng…

Báo cáo khách hàng theo nhân viên
Báo cáo khách hàng theo nhân viên

 Dễ dàng cấu hình thông báo CSKH theo từng nhân viên.

Cho phép tạo lập tên nhân viên, phân chia chi nhánh phòng ban và lịch sử CSKH.

Cho phép tùy chọn trạng thái khách hàng theo ngày: chưa xử lý, đã gửi demo, đã ký hợp đồng…

 

Báo cáo lịch sử CSKH
Báo cáo lịch sử CSKH

 Cập nhật đầy đủ về báo cáo CSKH trong năm.

Hiện thị đầy đủ trạng thái về  khách hàng bao gồm : chưa xử lý, đã gửi demo, đã ký hợp đồng…

Cập nhật thông tin về báo cáo CSKH theo từng nhân viên.

Cập nhật thông tin về tình hình CSKH theo ngày.