XÂY DỰNG HỘP THƯ GÓP Ý ONLINE
Thông tin người góp ý
Thông tin người góp ý

 Cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến người góp ý.

Cho phép đặt tiêu đề của việc góp ý, thông tin về người nhận góp ý.

Nội dung góp ý
Nội dung góp ý

 Ghi nhận mọi phản ánh góp ý của nhân sự trong công ty về các vấn đề phát sinh.

 Phần mềm quản lý nhân sự còn cho phép gửi thư nặc danh.

 

Tùy chỉnh
Tùy chỉnh

 Có thể tùy chọn trạng thái gửi phiếu góp ý: ẩn danh, hoặc hiển thị tên.

 Cho phép thêm mới phiếu góp ý trên hệ thống.