XÂY DỰNG VÀ ĐỒNG BỘ QUY TRÌNH CSKH TẠI DOANH NGHIỆP
Tạo mới khách hàng
Tạo mới khách hàng

 Hệ thống cho phép tạo mới và cập nhật thông tin về khách hàng mới.

 Tùy chọn những thông tin liên quan đến người phụ trách khách hàng, phân loại nhóm khách hàng và nguồn khách hàng có được.

 Cho phép cấu hình trạng thái của khách hàng bao gồm: chưa xử lý, đã gửi demo, đã ký hợp đồng…

 Cho phép tạo lịch hẹn với khách hàng, cập nhật thông tin công ty và thông tin liên hệ.

Nhật ký khách hàng theo ngày
Nhật ký khách hàng theo ngày

 Cập nhật thông tin về tình hình CSKH theo ngày.

 Cho phép tùy chọn trạng thái khách hàng theo ngày: chưa xử lý, đã gửi demo, đã ký hợp đồng…

 

Báo cáo khách hàng theo nhân viên
Báo cáo khách hàng theo nhân viên

 Cập nhật thông tin về báo cáo CSKH theo từng nhân viên.

 Cho phép tạo lập tên nhân viên, phân chia chi nhánh phòng ban và lịch sử CSKH của họ.

 Cho phép tùy chọn trạng thái khách hàng theo ngày: chưa xử lý, đã gửi demo, đã ký hợp đồng…

 

Báo cáo lịch sử CSKH
Báo cáo lịch sử CSKH

 Cập nhật đầy đủ về báo cáo CSKH trong năm.

 Hiện thị đầy đủ trạng thái về  khách hàng bao gồm : chưa xử lý, đã gửi demo, đã ký hợp đồng…

Cập nhật thông tin về báo cáo CSKH theo từng nhân viên.

Cập nhật thông tin về tình hình CSKH theo ngày.