MẠNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
Tạo lập bảng tin
Tạo lập bảng tin

 Hiển thị tất cả các thông báo về công việc và được sắp xếp theo thứ tự thời gian thực, giúp nhân viên dễ dàng theo dõi.

 Cho phép nhân viên thích và bình luận trên bảng tin

 Cho phép chia sẻ hình ảnh, file đính kèm trực tiếp trên bảng tin

Biên tập &Content
Biên tập &Content

 Chỉ cần Click vào tạo bài viết mới bạn có thể tự do sáng tạo về nội dung với những tính năng từ phần mềm.

 Có thể đính kèm File, Ảnh hoặc Video có liên quan tới nội dung trong bài đăng để người đọc dễ hình dung hơn. 

Cho phép phân quyền và giới hạn người xem nội dung bài viết.

Bài viết gần đây
Bài viết gần đây

 Hệ thống sẽ tự động cập nhật những bài viết mới nhất.

 Hiển thị tất cả thông báo về các bài viết trong bảng tin, nhóm, công việc hay các đề xuất cần phê duyệt trên thanh trạng thái. 

Sự kiện và hoạt động
Sự kiện và hoạt động

 Hiển thị các sự kiện và hoạt động trong tháng.

 Cập nhật thông tin chi tiết về những sự kiện của doanh nghiệp.

 Thông báo nhắc lịch sinh nhật của nhân viên trong nội bộ.

Thông báo mới
Thông báo mới

 Cập nhật những thông báo mới nhất trên hệ thống.

 Thông báo về tương tác trên bài viết.